Algemene voorwaarden

  • De voordelen gelden alleen voor wie vennoot is van Cera en voor minstens 600 euro Cera-aandelen bezit.
  • Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online aankopen doen. Minderjarigen kunnen online geen bestellingen plaatsen.
  • Je hebt je vennotennummer nodig om de voordelen te bestellen.
  • Alle voordelen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De voordelen mogen geenszins doorverkocht of commercieel geëxploiteerd worden.
  • Alle prijzen zijn inclusief btw en eventuele verzendkosten.
  • De voordelen zijn geldig vanaf het verschijnen van het voordeel op de website en tot het einde van de actie en/of de uitputting van de voorraad.
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voordelen, tenzij anders vermeld.
  • Voor het aanbieden van vennotenvoordelen werkt Cera samen met externe partners. Wanneer je intekent op een vennotenvoordeel kunnen je persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan de partner in kwestie. Hoe Cera omgaat met je persoonsgegevens en welke rechten je kunt uitoefenen, vind je terug in de privacyverklaring.   
Voorwaarden